Skip to content

Vårt team

Vi är experter på allt inom el. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Björn Walberg

VD & Försäljning

Jonathan Eklund

Offerter & Projektchef

Simon Eklund

Ekonomiansvarig

Rasmus Byggmästar

Arbetsledning, service

Daniel Sundqvist

Arbetsledning, Projekt

Aki Allonen

Arbetsledning, Projekt

Jonas Snellman

Arbetsledning, industri

Sähköpalvelu Walberg Vasa

Tony Sund

VD & Projektchef

Kim Snellman

Ekonomiansvarig & Projektchef

Jonathan Sund

Arbetsledning, Vasa

Faktureringsuppgifter

Nätfakturaadress: 003722899547, Förmedlarkod: 003721291126, Förmedlare: Maventa

Ifall ni inte har möjlighet till elektronisk fakturering skall fakturorna sändas till följande adress:
Sähköpalvelu Walberg Ab Oy
22899547
PL100
80020 Kollektor Scan

Eller som pdf-fil till adressen: [email protected]

Karleby

Obs! Enbart besöksadress.

Vasa

Search